Tiden har kommet for å sende inn resultater for deltagelse om HS ærespriser i hhv utstilling, LP, BRUKS og IGP RIK.
Resultatene skal sendes til styret via e-post: nschk.avd.grenland@gmail.com
Fristen settes til søndag 15.november.

Lydighet med Torill Groth

Kurs 2 søndager i Oktober.

4 OKT 11-16 og 18 OKT 11-16.

Dette blir spennende og lærerikt.

Plass til 10 hunder, meld dere på  

Pris for 2 søndager 1000 kr

Første mann til mølla!!!

Påmelding til nschk.avd.grenland@gmail.com

Kjør forsiktig

Kjære medlemmer ! Etter henvendelse fra nabo til schæferhytta , ber vi dere kjøre sakte på veien opp til hytta . Det føyker veldig ellers . Takk

Foto : Bjørn Borge

TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER.

Mange av dere har kanskje fått med dere dagens situasjon angående NKK. For de som ikke har det kommer det en liten redegjørelse om hva som skjer.

 

NKK er i ferd med å gå konkurs, og det vil være ekstremt uheldig for hunde Norge. NKK har hatt meget lite inntekter det siste året , grunnet hundesykdommen i høst som stoppet alle inntekter, og nå korona som gjør at alle arrangement blir avlyst .

 

NKK faller igjennom alle støtteordninger som frivillig organisasjon , og får kun en liten prosentandel i støtte . Og samtidig stengte støtteordningen for andre mulige redningsplanker. Det er nå meget viktig å hjelpe til slik at vår paraplyorganisasjon består.

 

Konsekvensene av at NKK går konkurs, er veldig store. Vi får da ikke delta på internasjonale utstillinger , [siden FCI krever at utstillere er medlem av NKK ], ingen HD / AD avlesning , ingen ettersøkeregister, ingen registrering av valpekull , ingen kontroll av avl , ingen oppdaterte registre , ingen lover og regler som håndheves , m.m.

 

Det pågår nå en storstilt innsamlingsaksjon i hundemiljøet i Norge, for å redde NKK. Mange privatpersoner og hundeklubber har sponset NKK både med donasjoner og ved lån.

 

Norsk Schæferhundklub sentralt , har sponset med kr 20 000 , samt ett lån på kr 112 100, - som utgjør kr 50 , - pr medlem . Flere avdelinger i klubben har også gått inn og donert med ulike summer .

 

Styret i Nschk avd Grenland , ønsker og håper at våre medlemmer vil være med å støtte opp om dette med kr . 50 ,- pr medlem , eller med ønsket sum . Klubben i seg selv , har ikke midler til å utføre denne donasjonen , da vi ikke har hatt inntekter pga, hundesykdommen og korona .

 

Penger kan innbetales til konto : 2670.08.00988

Og merkes med donasjon. Helst innen 22.05.2020

Håper at flest mulig vil stille opp om dette.

Mvh Styret

Informasjon

Aktiviteter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fra 7. mai (Foto: Ole Walter Sundlo)
NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet. Dette varslet helseminister Høie og kulturminister Raja i dagens pressekonferanse.
(Artikkel publisert 30.04.2020)

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.
Vi viser til veilederne fra Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen som ble publisert i går. Veilederne vil over helgen tilpasses de nye antalls- og avstandsbegrensningene, men innholdet gjelder ellers som det står.

Veiledning for utstillinger vil komme i løpet av neste uke.

NKK vil bistå med å gjøre aktuelle endringer i terminlistene, send epost til utstilling@nkk.no i god tid. Utover endringer i terminlistene må klubber og forbund som igangsetter arrangementer selv styre aktiviteten i Dogweb Arra.

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

Håper å kunne gjennomføre nordiske/internasjonale utstillinger med tilpasninger

NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen jobber for å kunne gjennomføre tilpassede utstillinger ved NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland.
En eventuell gjennomføring forutsetter at utstillingen kan gå over tre eller flere dager.

Påmelding må vi få komme tilbake til. Det vil bare bli brukt norske dommere dersom vi klarer å gjennomføre utstillingene.

Tiden etter 1. september vil vi jobbe med når situasjonen er mer avklart.

FELLESTRENING

 

Hei Hundevenner.

Onsdager fremover fra kl. 18-20 er det trening/sosialt på schæferhytta!

Hold 2 meters avstand og Max 5 pers i hver gruppe.

Styret.

VI GRATULERER

Under årsmøte i NSchK Avd Grenland ble  4 av klubbens medlemmer tildelt fårehunden. 

Bente Engebretsen fikk i sølv.

Magne Henne, Rolf M Iversen og Knut Jensen fikk i bronse.

Pokaler ble også delt ut.

Beste veteran GILGEWANGEN’S CISSI. eier Magne Henne

Beste unghund FALKØEN’s IBEN, eier Bjørn Arne Sandstå

HS Ærespris 2019 utstilling gikk til Magne Henne. 

Gratulerer alle sammen!

Inger Kristiansen gikk av som leder

Inger Kristiansen gikk, etter mange år i førersetet, av som leder i klubben. Hun ble overrakt blomster og gave for lang og tro tjeneste som leder. Inger har hele 39 år som medlem og vil fortsatt være aktiv i klubben i mange år til.

Grasrotandel

Husk å gi GRASROTANDELEN til

Grenland Schæferhundklubb

når du tipper!

Org.nr. 996086054