Utstilling TYSK MØNSTER 30/8-20

Kjør forsiktig

Kjære medlemmer ! Etter henvendelse fra nabo til schæferhytta , ber vi dere kjøre sakte på veien opp til hytta . Det føyker veldig ellers . Takk

Foto : Bjørn Borge

TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER.

Mange av dere har kanskje fått med dere dagens situasjon angående NKK. For de som ikke har det kommer det en liten redegjørelse om hva som skjer.

 

NKK er i ferd med å gå konkurs, og det vil være ekstremt uheldig for hunde Norge. NKK har hatt meget lite inntekter det siste året , grunnet hundesykdommen i høst som stoppet alle inntekter, og nå korona som gjør at alle arrangement blir avlyst .

 

NKK faller igjennom alle støtteordninger som frivillig organisasjon , og får kun en liten prosentandel i støtte . Og samtidig stengte støtteordningen for andre mulige redningsplanker. Det er nå meget viktig å hjelpe til slik at vår paraplyorganisasjon består.

 

Konsekvensene av at NKK går konkurs, er veldig store. Vi får da ikke delta på internasjonale utstillinger , [siden FCI krever at utstillere er medlem av NKK ], ingen HD / AD avlesning , ingen ettersøkeregister, ingen registrering av valpekull , ingen kontroll av avl , ingen oppdaterte registre , ingen lover og regler som håndheves , m.m.

 

Det pågår nå en storstilt innsamlingsaksjon i hundemiljøet i Norge, for å redde NKK. Mange privatpersoner og hundeklubber har sponset NKK både med donasjoner og ved lån.

 

Norsk Schæferhundklub sentralt , har sponset med kr 20 000 , samt ett lån på kr 112 100, - som utgjør kr 50 , - pr medlem . Flere avdelinger i klubben har også gått inn og donert med ulike summer .

 

Styret i Nschk avd Grenland , ønsker og håper at våre medlemmer vil være med å støtte opp om dette med kr . 50 ,- pr medlem , eller med ønsket sum . Klubben i seg selv , har ikke midler til å utføre denne donasjonen , da vi ikke har hatt inntekter pga, hundesykdommen og korona .

 

Penger kan innbetales til konto : 2670.08.00988

Og merkes med donasjon. Helst innen 22.05.2020

Håper at flest mulig vil stille opp om dette.

Mvh Styret

Informasjon

Aktiviteter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fra 7. mai (Foto: Ole Walter Sundlo)
NKKs klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet. Dette varslet helseminister Høie og kulturminister Raja i dagens pressekonferanse.
(Artikkel publisert 30.04.2020)

Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.
Vi viser til veilederne fra Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen som ble publisert i går. Veilederne vil over helgen tilpasses de nye antalls- og avstandsbegrensningene, men innholdet gjelder ellers som det står.

Veiledning for utstillinger vil komme i løpet av neste uke.

NKK vil bistå med å gjøre aktuelle endringer i terminlistene, send epost til utstilling@nkk.no i god tid. Utover endringer i terminlistene må klubber og forbund som igangsetter arrangementer selv styre aktiviteten i Dogweb Arra.

Mulig åpning for inntil 200 deltakere fra 15. juni, avhengig av smittesituasjon

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde.

Håper å kunne gjennomføre nordiske/internasjonale utstillinger med tilpasninger

NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen jobber for å kunne gjennomføre tilpassede utstillinger ved NKK Trondheim, NKK Fauske, NKK Lillehammer og NKK Rogaland.
En eventuell gjennomføring forutsetter at utstillingen kan gå over tre eller flere dager.

Påmelding må vi få komme tilbake til. Det vil bare bli brukt norske dommere dersom vi klarer å gjennomføre utstillingene.

Tiden etter 1. september vil vi jobbe med når situasjonen er mer avklart.

FELLESTRENING

 

Hei Hundevenner.

Onsdager fremover fra kl. 18-20 er det trening/sosialt på schæferhytta!

Hold 2 meters avstand og Max 5 pers i hver gruppe.

Styret.

Informasjon fra NKK

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

 

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

 

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

 

Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig

Vi vet at dere – som vi – vil få mange spørsmål rundt hva dette betyr for de som har meldt seg på de ulike arrangementene som må avlyses.

 

For NKKs arrangement gjør vi gjeldende bruk av force majeure. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer. Vi understreker at det ikke er meningen at noen part skal tjene på avlysninger, heller ikke i force majeure-situasjoner.

Norsk Kennel Klub skal altså ikke ha noen fortjeneste på avlysningene på egne arrangementer. Det er pr nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert fortløpende, og separat for det enkelte arrangement.

 

Også klubber og forbund må avvente refusjon

Som vi informerte om i brev til klubber og forbund 18. mars, gjorde HS i ekstraordinært HS-møte 17. mars et vedtak om at oppgjør/aktivitetsavregning til klubber, forbund og regioner ble utsatt inntil videre. (Vedtaket er siden endret til at alle avholdte arrangement kan gjøre oppgjør/aktivitetsavregninger, og dette er gjort for de fleste.)

 

HS-vedtak 30/20 lyder:

Hovedstyret vedtok å utsette oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon, og ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene.

 

Med bakgrunn i dagens situasjon arbeider HS og administrasjonen fremdeles med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge vi ikke vet hvordan smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg.

 

Over påske vil det bli mulig å søke midler fra krisepakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet. Vi har tro på at både NKK sentralt og dere i klubber, forbund og regioner vil kunne få midler fra denne ordningen. NKK har også en søknad om lån hos vår bankforbindelse, dersom vi får dette, vil det avhjelpe likviditetssituasjonen.

 

Først når disse avklaringene er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak 30/20, slik at dere kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for deres avlyste arrangementer. Vurdering av kostnadsbildet med utgangspunkt i force majeure-prinsippet kan gjøres for å beslutte graden for tilbakebetaling. I vurderingen dere gjør er det viktig å merke seg at det vil bli belastet IT-avgift og aktivitetsavgift for de avlyste arrangementene. Klubber/forbund/regioner som velger å tilbakebetale full påmeldingsavgift via NKKs automatiske tjenester vil få en faktura tilsvarende disse avgiftene.

 

Vi anbefaler dere å ikke gå ut med detaljert informasjon om refusjonsgrad foreløpig.

 

Det vil bli lagt ut informasjon om dette på NKKs nettsider i ettermiddag/kveld.

INFORMASJON FRA HOVEDSTYRET I NSchK

Alle klubber og forbund avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/

 

 

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

 

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

 

 

 

Aktivitetsoversikt 2020

AVLYST K-Test 18. april. Dommere: Trond-Egil Groth 

og Steinar Aagaard   

AVLYST Tysk mønster 9. mai. Dommer: Ulla Søgaard Hansen

AVLYST Ferdselsprøve 13 juni Dommer Trond-Egil Groth

Utstilling 19. september Dommer: Ikke bestemt

VI GRATULERER

Under årsmøte i NSchK Avd Grenland ble  4 av klubbens medlemmer tildelt fårehunden. 

Bente Engebretsen fikk i sølv.

Magne Henne, Rolf M Iversen og Knut Jensen fikk i bronse.

Pokaler ble også delt ut.

Beste veteran GILGEWANGEN’S CISSI. eier Magne Henne

Beste unghund FALKØEN’s IBEN, eier Bjørn Arne Sandstå

HS Ærespris 2019 utstilling gikk til Magne Henne. 

Gratulerer alle sammen!

Inger Kristiansen gikk av som leder

Inger Kristiansen gikk, etter mange år i førersetet, av som leder i klubben. Hun ble overrakt blomster og gave for lang og tro tjeneste som leder. Inger har hele 39 år som medlem og vil fortsatt være aktiv i klubben i mange år til.

Grasrotandel

Husk å gi GRASROTANDELEN til

Grenland Schæferhundklubb

når du tipper!

Org.nr. 996086054