REFERAT STYREMØTE 7 JANUAR 2020

 

Tilstede: Inger, Harald, Magne, Helene, Bente, Irene, Monica.

 

Sak 1.Referat fra forrige møte OK.

Sak 2. Valg, kandidater til HS.

AVD Grenland ser seg ikke i stand til å fremme kandidater til verv i NSCHK . Kandidater som er til valg er lagt ut på HS hjemmeside.

Sak 3. Schæferhund avl ,nye vurderinger.

Saken utgår.

Sak 4. Årsmøte 04.02.2020

2 innsats pokaler vil bli delt ut.

Inger tar kontakt med Tone i arrangement komiteen ang servering.

Sak 5. Eventuelt

 

Ref. Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 3 DESEMBER 2019

 

TILSTEDE… INGER HARALD MAGNE BENTE IRENE MONICA

FORFALL… HELENE

 

SAK 1. REFERAT STYRET PÅ HJEMMESIDEN, OK

LEGGE UT PLANLAGTE ARRANGEMENT PÅ HJEMMESIDE,OK

SAK 2. HS-SAKER

A.OPPFORDRING AV VALGKOMITEEN SENTRALT TIL KANDIDATERTIL LEDIGE VERV I HS.SAKEN BLIR TATT OPP IGJEN PÅ STYREMØTE 7 JANUAR 2020.

B. MOTATT DOKUMENT FRA ENKELTE AVD VEDRØRENDE REF FRA EOGF DEN 5.10.2019, VEDRØRENDE BEMERKNING TIL REFERAT .STYRET TAR DOKUMENTET TIL ETTERRETNING PÅ NESTE MØTE 7 JANUAR.

SAK 3. JULEBORD HOS MAGNE 6 DES. MAGNE OG DAMENE HAR FULL KONTROLL OG VI GLEDER OSS.

SAK 4. RESULTATER FOR INNSATSPOKAL 2019 MÅ SENDES TIL Eigir-bk@online.no . FRIST 7 JAN 2020

FORSLAG TIL SAKER SOM MEDLEMMER ØNSKER Å TA OPP,MÅ VÆRE INNE TIL eigir-bk@online.no FRIST 7 JANUAR 2020.

SAK 5. FELLESTRENINGER FREMOVER BLIR PÅ SØNDAGER KL 11 , PÅ HYTTA ELLER HOS MAGNE.

STED FOR TRENING MEDDELES UKA FØR.

SAK 6. EVENTUELT

H-AD INDEKS.

STYRET BEHANDLER DENNE SAKEN I NESTE STYREMØTE HOS MAGNE 7 JANUAR KL 19.

 

 

REF… Monica Moen

 

 

STYREMØTE 29 OKT 2019

 

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

 

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

 

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.