RIK Brukshundprøver

RIK brukshundprogram består av Spor ( RSP ) og Rundering ( RRP ). I RSP programmet skal hund og hundeeier bli bedømt i spor, feltsøk og lydighet, i RRP programmet blir en bedømt i rundering, feltsøk og lydighet. Lydigheten er den samme som i IPO/SchH programmet. I RSP/RRP programmet finnes det 3 forskjellige klasser fra 1 til 3, hvor RSP 1/RRP 1 er laveste og enkleste klasse.

Lydighet - LP

Å trene hunden med tanke på å konkurrere i lydighet, er morsomt både for hund og eier. Det er en sport for mennesker i alle aldersgrupper. Inndeles i klassenen 1, 2, 3 og Elite.

Spor (RSP)

Spor kan du begynne med når valpen er liten. Alle hunder kan gå spor. I RSP programmet skal hunden går et spor som er gått ut av et menneske. Hundefører går sporet selv i RSP 1 og en fremmed person går sporet i RSP 2 og 3. Sporlegger legger ned pinner i sporet som hunden skal finne. Når hunden går spor skal den gå med lav nese, i en 15 meter lang line forran hundefører og lete seg frem etter ferten av personen som har gått ut sporet. Hunden får påvist sporstart og skal jobbe seg selvstendig til spor slutt. Underveis skal hunden finne pinner som sporlegger har lagt ned.

Rundering (RRP)

Rundering er en øvelse som går ut på å finne igjen mennesker ved hjelp av overværs søk. Her skal hunden lete ca 50 meter ut fra hundefører til begge sider av en sti/vei. Når hunden finner mennesker som er gjemt i skogen skal den melde fra til hundefører om funn, enten ved å halse eller ved å apportere inn et bringkoppel, som den har hengende rundt halsen. Både spor og rundering er praktiske øvelser som benyttes av feks NRH og politiet I leteaksksoner.

Feltsøk

Feltsøk er en del av RSP/RRP porgrammet i klassene 2 og 3. Hunden skal finne gjenstander, som feks hansker, lommebøker innenfor et område på 50x50 meter, området er merket i hvert hjørne og inne i feltet skal det ligge 4 gjennstander. For at hunden skal vite hvor han skal lete er dette området overtråkket på forhånd, slik at menneske-lukt ligger i feltet. Hundefører kan ikke bevege seg innefor det merkede området og må oppholde seg på en side av feltet, kalt grunnlinjen, hunden skal apportere gjennstandene den finner inn til hundefører.

SchH/IPO, SL, FH, Ferdselsprøve (BH) og IPO Vorprøve

Alle disse prøveformene er en del av det internasjonale bruksprøve programmet. I dette programmet kan du gå opp til mange forskjellige typer prøver og ved hver bestått prøve får hunden en en tittel. Det internasjonale prøveprogrammet består av 3 deler – Gruppe A som er spor, Gruppe B som er lydighet og Gruppe C som er forsvarsarbeid. En kan velge å ta prøver i en, to eller alle gruppene. For å delta og trene SchH/IPO kreves det at hundefører har deltatt på et grunnkurs RIK, Grunnkurset er også inngangsporten for å få lov å trene forsvarsarbeid. I tillegg må alle som ønsker å trene SchH/IPO løse Gruppe- C lisens hos Norsk Kennel Klub.

IPO Vorprøve ( B, AB, ABC )

Dette er de enkleste prøvene i programmet. Her kan en velge å gå opp til prøver i gruppe B (lydighet), AB (spor og lydighet), eller ABC (Spor, lydighet og forsvarsarbeid). Tittler: B, AB, ABC

FP - Ferdselsprøve ( BH )

Ferdselsprøven er inngangsporten til å konkurrere i SchH, IPO, SL og SPH. Ferdselsprøven består av en lydighetsdel og en ferdselsdel. I ferdselsdelen skal hunden vise enkel lydigighet i beferdet strøk, hundens adferd i vanskelige trafikkforhold og hundens adferd når den er alene ovenfor andre hunder. Ved bestått prøve får hunden tittelen BH.

Spor/Lydighetsprøver ( SL )

SL prøver består av gruppe A – spor og B - lydighet. I SL er det 3 klasser. Vanskelighetsgraden øker oppover i klassene. Både spor og lydighetsdelen er lik den i SchH/IPO programmet. Ved bestått prøve, over 70 poeng i begge grupper kan hunden få tittlene SL I , SL II, SL III.

SchH/IPO

Disse prøvene består av tre grupper, Gruppe A–spor, Gruppe B–lydighet og Gruppe C-forsvarsarbeid. Alle deler teller like mye, og alle deler må bestås for å få en godkjent prøve. Det mest krevende å trene er forsvarsarbeidet. Her stilles det større krav til hundens mentalitet. I tillegg kreves et aktivt treningsmiljø, da man er avhengig av figuranter under treningen. Forsvarsarbeidet trenes inn ved å utnytte hundens lekelyst og byttedrift. Tittler: IPO I, IPO II, IPO III, SchH I, SchH II, SchH III.

Sporhundprøver ( FH )

Sporhundprøver består kun av spor. Vanskelighetsgraden på disse sporene er forholdsvis høy. Lengden på sporet i SPH I er 1000 – 1400 skritt, sporet skal ha terrengskifte og krysses 3 ganger av en annen person enn sporlegger. Sporet består av 6 vinkler og 4 gjennstander. Utførelsen av sporet blir bedømt av en dommer. Tittler: FH I, FH II

 

Utstillingsklasser

Kun hunder som er registrert i NKK, eller i register anerkjent av NKK, kan meldes på til utstilling.

Juniorklasse - JK:

Hundene må være fylt 9 mnd, men være under 15 mndr første utstillingsdag.
Premiegrader: 1.JK, 2.JK, 3.JK,samt 0.pr.og K.I.P. ("kan ikke premieres").

Juniorkonkurranseklasse - JKK:

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1.premie i Juniorklasse (1.JK). Konkurransebedømmelse.
5 plasseringer: 1.JKK, 2.JKK, 3.JKK, 4.JKK og reserve. Særlig gode juniorer kan dessuten tildeles Hederspremie (HP). Hund som oppnår Hederspremie (HP) skal delta i Vinnerklasse (VK) hvis hunden forøvrig fyller kravene til deltakelse i VK.

Åpen Unghundklasse - AUK:

Hundene må være fylt 15 mndr, men være under 24 mndr første utstillingsdag.
Premiegrader: 1.AUK, 2.AUK, 3.AUK, samt 0.pr. og K.I.P. ("kan ikke premieres").

Åpen Unghundkonkurranseklasse - AUKK:

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1.premie Åpen Unghundklasse (1.AUK). Konkurransebebømmelse: 5 plasseringer:1.AUKK, 2.AUKK, 3.AUKK, 4.AUKK og reserve. Særlig gode unghunder kan dessuten tildeles Hederspremie (HP). Hunder tildelt HP deltar senere i Vinnerklassen (VK).

Åpen klasse - AK:

Hundene må være fylt 24 måneder første utstillingsdag. Følgende premiegrader: 1.AK, 2.AK, 3.AK, samt 0.pr. og K.I.P. ("kan ikke premieres").

Vinnerklasse - VK:

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1.premie i Åpen Klasse (1.AK), samt juniorer og unghunder som har oppnådd HP på samme utstilling. Konkurransebedømmelse 5 plasseringer: 1.VK, 2.VK, 3.VK, 4.VK og reserve. Hvis beste hund (1.VK) finnes så god at dommeren vil anbefale den til utstillingschampionat, kan den tildeles
Certifikat (Cert). Øvrige hunder i klassen som dommeren finner å være av Certifikatkvalitet (CK) gis betegnelsen CK.

Schäferhunder som er "fullcertet", men som ikke tilfredstiller prøvekravet (NKKs brukshundkåring trinn I og internasjonal kåring som BHP, IPO I og SchI) skal ikke delta i VK. Hundene deltar i CK-vurdering for videre deltakelse i BHK/BTK. Krav for Championat på utstilling er: 3 Cert under 3 forskjellige dommere,

Championklasse - CHK:

Klassen er for norskeide hunder bare åpen for norske utstillingschampions. 5 plasseringer: 1.CHK, 2.CHK, 3.CHK, 4.CHK og reserve

Veteranklasse - VETK:

Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag er fylt 7 år.

Beste Hannhundklasse - BHK / Beste Tispeklasse - BTK:

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått Cert eller CK. Konkurransebedømmelse: 5 plasseringer: 1.BHK/BTK, 2.BHK/BTK, 3.BHK/BTK, 4.BHK/BTK og reserve.

Best i Rasen - BIR, og Best i Motsatt Kjønn - BIM:
Beste hannhund (1.BHK) og beste tispe (1.BTK) konkurrerer om BIR/BIM.

Avlsklasse – AVK:

Klassen er åpen for hannhunder eller tisper som konkurrerer med en klasse på 4 avkom. Avlshunden må ha oppnådd minst 3. premie på denne eller tidligere utstilling. Klassen kvalitetsbedømmes etter følgende premiegrader: 1. premie med HP, 1. premie, 2. premie, 3. premie og 0.premie.

Oppdretterklasse – OPPDK:

Klassen er åpen for gruppe med 4hunder av samme rase eller rasevariant,

Konkurranse om gruppens og utstillingens beste hund - BIG og BIS:

Hunder som er tildelt BIR deltar i konkurranse om gruppens beste hund (BIG). Hunder som er tildelt 1.BIG deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS).

 

Alle premieringer markeres med premiesløyfer

 

BIS (Best in Show) nasjonalfarget, bred
BIG (Best i Gruppen) hvit og blå
BIR (Best i Rasen) rød og gul
BIM (Best i Motsatt kjønn) hvit og grønn
BIR veteran grå og rosa
CACIB hvit
Reserve-CACIB orange
Certifikat(Cert) nasjonalfarget, smal
Certifikatkvalitet (CK) rosa
Championat rød og grønn
Hederspremie (HP) lilla
Hederspremie til avls og oppdretterklasse lilla og hvit
Alle deltakende hunder i CHK rød og hvit
Alle deltakende hunder i LP, uansett klasse rød, sort og gul
Alle deltakende hunder i AG, uansett klasse sort og orange
1.premie i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG rød
2.premie i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG blå
3.premie i kvalitetsklasse, konkurranseklasse, LP og AG gul
4.premie i konkurranseklasse, LP og AG grønn
0.premie i kvalitetsklasse, LP og AG grå
Kan ikke premieres (K.I.P.) i kvalitetsklasse, LP og AG brun