Styret 2022

Styreleder:

Thor-Arne Moen

Mob: 45295664

E-post: Nschk.avd.grenland.leder@gmail.com

Nestleder:

 Tina Aileen Johansen

Mobnr:97715986

E-post: tailee-j@online.no

Sekretær:

Bente Engebretsen

Mob. 91382737

E-post: enbe53@.online.no

Kasserer:

Irene Gjevestad

Mob: 90736685

E-post: irenegjevestad@gmail.com

Styremedlem:

Rolf Iversen

Mob:90848283

E-post:roliver@online.no

Varamedlem:

  Heidi Gjevestad

Mobnr: 90643016

   Bjørg Megrund

Mobnr:41521171

E-post:       

Representant til HS -rep.møte:

Leder Thor-Arne Moen

Revisor:

Helge Engebretsen           Mob: 48159640    E-post: helg-eng@online.no

 

Arrangementkomite:

Rolf Iversen                    Mob: 90848283    E-post: roliver@online.no

Heidi Gjevestad              Mob: 90643016    E-post: hgjev@hotmail.com

Bjørg Megrund                Mob: 41521171    E-post: bjormeg@gmail.com

Nina Eilerås Heggetveit  Mob: 90188745    E-post: heggertveit820@hotmail.com

 SIRI JACOBSEN                   Mob: 92849625 

Valgkomite:

Leder: Inger Kristiansen    Mob: 97060603    E-post: eigir-bk@online.no
Medlem: Monica Moen  Mob:90656011  e-post:monica.moen66@gmail.com

 Medlem: Tone Borgersen  Mob: 91695014   e-post : tone.g.b@online.no

 

 

 

 VaraMedlem: Marianne Undem    Mob: 992477730

Materialforvalter: 

 

Web-ansvarlig:

Facebook: Monica Moen:          Mob: 90656011 

Hjemmesida:  

Klubben sin E-Post

nschk.avd.grenland@gmail.com

Del denne siden