Litt om oss

Norsk Schäferhund Klub avdeling Grenland ble stiftet 06.05.1981,  etter oppfordring fra hovedstyret ved  Mimi Lønnum. Da klubben ble stiftet talte den ca. 50 medlemmer. I dag har klubben ca. 70 medlemmer.

I løpet av disse  årene har avdeling Grenland delt ut 4 fårehunder i sølv og 10 i bronse.

Av riktig store arrangementer har avdelingen vært med på følgende:

- I 1988 arrangerte avd. Grenland NM i brukshund i samarbeid med Grenland hundeklubb.

- I 1993  arrangerte vi Norsk vinnerutstilling, som ble avviklet på Kjølnes.

- Klubben har også vært med å arrangere Skomværutstillingen 3 ganger.

Vi er en underavdeling av Norsk Schäferhund Klub, og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer og målsettinger sentralt.

Det er også vår målsetting å kunne være et samlingspunkt for våre medlemmer, samt å være til hjelp og hygge for hverandre. Både sosialt og når det gjelder sunt og godt hundehold.

Grasrotandelen

Avdelingen vår har følgende organisasjonsnummer: 996086054

Dersom du sender tippelappen inn kanskje ikke hver onsdag, men av og til er du med på å gi oss midler fra grasrotandelen om du benytter vårt organisasjonsnummer.

Velkommen til hjemmesiden vår

Del denne siden