Bilder tysk mønster 2021

Her legges det inn resultater fra klubbens utstillinger og prøver. 

(se egne faner på toppen av siden)