Veteranklasse Tispe: BH AD IPO 1 NORD UCH NVV-14 NORDVV-14 LPI Ghera av Perlegården, E-1 CK