Juniorklasse Tispe: Veemtroppens Kia, E-1 CK, Res.CERT, 2 BTK