Åpen klasse hannhund: Luciano av Locathelli, E-2 CK, Res.CERT, 2 BHK