Åpen klasse hannhund: Neverkilen's Ayamas, E-1 CK, 3 BHK