19. des, 2012

GRASROTMIDLER

Avdelingen er nå med i tildelingen av grassrotmidler. Vi har følgende fått tildelt følgende organisasjonsnummer

990686054

Fint om du benytter dette neste gang du sender inn tippelappen.🙂