12. des, 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE SEPTEMBER 2016

Referat fra ÅRSMØTE September 2016.

Papirer blir sendt ut etter forskrifter fra Norsk Schäferhund Klub.

  

Åpning ved leder Inger Kristiansen.

Valg av ordstyrer – Erik Gunnestad ble valgt.

Valg av referent   -- Ragnhild Dyrland ble valgt.

 

Sak: Nedleggelse av lokallag

Ordstyrer Erik Gunnestad innledet med bakgrunnshistorie om grunnen til at det var innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Det ble orientert om Lokallag Vestfold og mangelen på kommunikasjon med nevnte lag. Vi har ikke vært i stand til å komme i kontakt med leder av lokallag og heller ikke mottatt nødvendig informasjon og papirer fra lokallaget.

Ved spørsmål fra medlem om Hbu og Nkk ble dette besvart tilfredstillende på av Inger Kristiansen.

Informasjon fra Ordstyrer om lokallag generelt.

Avstemming.

Det ble enstemmig vedtatt å legge ned lokallag.

Fremmøtte medlemmer var 15 stk.

 

Pva avdelingen

Ragnhild Dyrland