11. mai, 2015

Referat Årsmøte 2015

Referat fra Årsmøte Norsk Schäferhundklub avd Grenland 02.02.15

 

Årsmøtet ble avholdt i Kules Bua på Herkules.

Fremmøtte 15 medlemmer.

Åpning ved leder Inger Kristiansen

Valg av ordstyrer – Erik Gunnestad

Valg av referent – Ragnhild Dyrland

 

Årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp av sekretær

Styrets årsberetning ble godkjent, med følgende .

( en tilleggsopplysning kom fram etter at årsrapporten var opplest)

et av våre medlemmer, Torodd Vaage, deltok i WUSV. Vi beklager at dette ikke kom med.

 

Regnskap

Regnskap ble gjennomgått av kassereren.

Det var ingen merknader.

Regnskapet ble godkjent.

Revisjon Regnskap – Regnskap er meget ryddig og oversiktlig ført.

 

Det ble takket for bidrag og pengegaver til klubben

Magne Henne og Bente Engebretsen nevnt spesielt.

 

Valget

Forslag til styret og komiteer ble delt ut på årsmøtet.

Valgkomiteen besto av Erik Gunnestad og Bente Engebretsen.

Valget ble gjennomført og utfallet ble som foreslått.

 

Referent

Ragnhild Dyrland

Årsmøteprotokoll godkjent

__________________ ___________________