17. apr, 2014

Årsmøte 2014

Referat fra årsmøte avd Grenland

Åpning av årsmøte ved leder Inger Kristiansen

 

Valg av ordstyrer – Erik Gunnestad

Valg av referent – Ragnhild Dyrland

 

Styrets årsberetning ble lest av Evy Olsnes, den ble godkjent uten kommentarer.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med revisjonsberetning.

Valget ble gjennomført som foreslått.

 

Styret:

Leder:                    Inger Kristiansen                      2 år                 

Nestleder:              Erik Gunnestad                         1 år             Ikke på valg             

Sekretær:               Ragnhild J. Dyrland                  1 år             Ikke på valg             

Kasserer:                Evy Olsnes                                2 år                                 

Styremedlem:         Magne Henne                           1 år             Ikke på valg                             

Varamedlem:          Rolf Iversen                              1 år            

 

Leder takket for tilliten for 2 nye år

Årets innsatspokaler ble delt ut