24. sep, 2013

Søndagskafeen starter opp igjen over nyttår!

Søndagskaffen starter opp igjen over nytt år.

Dato og klokkeslett blir publisert på Hjemmesiden og på Facebook.

Følg med!

 

Søndagskafèn