Styret 2021

Styreleder:
Thor-Arne Moen
Mob: 45295664
E-post: Nschk.avd.grenland.leder@gmail.com

 
Nestleder:
 Tina Aileen Johansen
Mobnr:97715986
E-post: tailee-j@online.no
 
Sekretær:
Bente Engebretsen
Mob. 91382737
E-post: enbe53@.online.no
 
Kasserer:
Irene Gjevestad
Mob: 90736685
E-post: irenegjevestad@gmail.com
 
 
Styremedlem:
Rolf Iversen
Mob:90848283
E-post:roliver@online.no
 
Varamedlem:

  Heidi Gjevestad

Mobnr: 90643016

E-post: hgjev@hotmail.com 

   Bjørg Megrund

Mobnr:41521171

E-post:       

 

Representant til HS -rep.møte:

Leder Thor-Arne Moen

 

Revisor:

Helge Engebretsen           Mob: 48159640    E-post: helg-eng@online.no

 

Arrangementkomite:

Rolf Iversen                    Mob: 90848283    E-post: roliver@online.no

Heidi Gjevestad              Mob: 90643016    E-post: hgjev@hotmail.com

Bjørg Megrund                Mob: 41521171    E-post: bjorg.megrund@usn.no

Nina Eilerås Heggetveit  Mob: 90188745    E-post: heggertveit820@hotmail.com

 

Valgkomite:

Leder: Inger Kristiansen    Mob: 97060603    E-post: eigir-bk@online.no
Medlem: Helene Uldal          Mob: 95768688    E-post: heleneuldal6@gmail.com
Medlem: Tone Borgersen      Mob: 91695014    E-post: tone.g.b@online.no

 Medlem: MONICA MOEN         Mob: 90656011       E-post: monica.moen66@gmail.com

Materialforvalter: 

 

 

Web-ansvarlig:

Facebook: Monica Moen:          Mob: 90656011 

Hjemmesida:  

Klubben sin E-Post

nschk.avd.grenland@gmail.com