Styret 2020

Styreleder:
Thor-Arne Moen
Mob: 45295664
E-post: Nschk.avd.grenland.leder@gmail.com

 
Nestleder:
Harald M. Uldal
Mob: 95093221
E-post: haruld53@gmail.com
 
Sekretær:
Monica Moen
Mob. 90656011
E-post: monica.moen66@gmail.com
 
Kasserer:
Irene Gjevestad
Mob: 90736685
E-post: irenegjevestad@gmail.com
 
 
Styremedlem:
Magne Henne
Mob: 99505212
E-post: post@beibar.no
 
 
Varamedlem:

Bente Engebretsen            Mob: 91382737    E-post:enbe53@online.no

 

Representant til HS -rep.møte:

Leder Thor-Arne Moen

 

Revisor:

Helge Engebretsen           Mob: 48159640    E-post: helg-eng@online.no

 

Arrangementkomite:

Rolf Iversen                    Mob: 90848283    E-post: roliver@online.no

Heidi Gjevestad              Mob: 90643016    E-post: hgjev@hotmail.com

Bjørg Megrund                Mob: 41521171    E-post: bjorg.megrund@usn.no

Nina Eilerås Heggetveit  Mob: 90188745    E-post: heggertveit820@hotmail.com

 

Valgkomite:

Leder: Inger Kristiansen    Mob: 97060603    E-post: eigir-bk@online.no
Medlem: Helene Uldal          Mob: 95768688    E-post: heleneuldal6@gmail.com
Medlem: Tone Borgersen      Mob: 91695014    E-post: tone.g.b@online.no

 

Materialforvalter: 

Magne Henne      Mob:99505212

 

Web-ansvarlig:

Facebook: Monica Moen:          Mob: 90656011 

Hjemmesida: Vibeke Solberg: Mob:99440425   Epost: viklubb@online.no (hjemmesidemail)  

Klubben sin E-Post

nschk.avd.grenland@gmail.com